Havkajakkursus

Ollerup Havkajakforening

Frigivelseskursus


Målgruppe: Kurset henvender sig til nye medlemmer af Ollerup Havkajakforening (OHF), der ønsker at deltage i kajakaktiviteter i foreningsregi.

Hensigt: At give roeren et brugerniveau, som skal sætte denne i stand til at færdes fortroligt og sikkert i havkajak på korte ture langs kysten i Det sydfynske Øhav – i sommerhalvåret.

Indhold: Fokus er lagt på vandtilvænning og undervisning i makkerredning, selvredning,

skadesforebyggende roteknik, basale styretag og valg af udstyr, samt introduktion til vejr og risikomomenter ved kajakroning. Søsportens sikkerhedsfoldere udleveres. Kursus varighed ca. 10 timer.

Teknik / sikkerhed:

Teknikker må kunne vises og beherskes på uroligt vand svarende til vind på op til 6 m/sek.

• Svømmefærdigheder. Roeren skal kunne svømme og være tryg ved at opholde sig i vandet. Det anbefales at roeren prøver at svømme min. 150m i åbent hav iført robeklædning, vest og skørt, således der kan dannes et realistisk indtryk af, hvordan det er at opholde sig i vandet over en periode.

• Ud- og indstigning i kajak v. kyst og bro. Sikker ind- og udstigning, fx med pagajen lagt ud til siden bag cockpittet som støtte ved ind- og udstigning.

• Effektiv skadesforebyggende roteknik. Gennemgang af høj og lav pagajføring og skivet og uskivet pagaj, kropsrotation og brug af ben, fremad roning, baglæns roning.

• Drejetag. Der øves drejetag (rundtag) med stor 180 graders cirkel med kropsrotation. Drejetag med støtte, samt vending af kajakken på stedet med skiftevis for- og baglæns drejetag på bølgetoppen.

• Lavt støttetag. Gennemgang af teknikker bag lavt støttetag, hoftevrik med hoved og krop som C

• Stoptag / nødstop. Udføres i fart, hvor kajakken bringes til standsning med 5 stoptag

• Baglæns roning. Baglæns roning over 25m med kropsrotation og jævnlig orientering over skulderen.

• Vand tilvænning / Wet exit. Rolig og kontrolleret kæntring og udstigning af kajakken, øves uden og med påmonteret skørt, hvor roeren under hele forløbet opnår tryghed og kontrol over kajak og pagaj.

• Tømning af vandfyldt kajak. Tømme kajakken på lavt vand ved hjælp af korrekt løfteteknik fra stævnen, således løfteskader undgås.

• Svømme med kajak. Der øves i at slæbe og skubbe kajakken i mod- og medvind (iført normal robeklædning og vest).

• Selvredning m. pagajflyder. Der øves entring efter kæntring med brug af pagajflyder, hvor roeren ikke kan bunde. Roeren skal under redningen have kontrol over kajak, pagaj og pagajflyder.

• Makkerredning. Redning af kæntret roer der er ude af kajakken (blive reddet + redde anden roer), med vægt på at rederen har fuld kontrol over makkerens kajak og tydeligt kommanderer den væltede makker.

TEORI:

Teoretisk kendskab til nedenstående temaer med henblik på ture langs kysten i Danmark.

• Udstyr (kajak, beklædning og personligt sikkerhedsudstyr)

• Vind og vejr, bølger mm.

• Risikomomenter ved havkajakroning.

• Færdselsregler på vandet og forholdsregler på land

• Foldere fra Søsportens Sikkerhedsråds gennemgås:

-                     Kulde og Påklædning

-                     Lov og Ret

-                     Vejr og Bølger

Krav til gennemførelse af frigivelseskursus

For at bestå frigivelseskurset skal kursisten deltage i og gennemføre alle delelementer på tilfredsstillende vis. Dette bedømmes af kursusinstruktøren.

 

Pris: 1.400,00 Kr.

Prisen dækker kursusafgift og giver desuden et års medlemskab af Ollerup Havkajakforening med mulighed for brug af kajakker og udstyr.

Kursusafgiften indbetales inden kursusstart på konto nr:

Registrering: 0828 konto: 0003494012

På sidste kursusdag/aften udstedes DGI roerbevis.

 

DMI:

Lufttemperatur, vind, nedbør

http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/regionaludsigten.htm

Vandtemperatur:

http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/havobservationer.htm

Vind, bølger, strøm:

http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/farvandsudsigter.htm

 

Farvandsvæsnet:

Vind, bølger, strøm (mere detaljeret end DMI):

http://ifm.frv.dk/index.asp?USER=SURFERE

 

Søsportens Sikkerhedsråd:

http://www.soesport.dk/Diverse/Sider/Publikationer.aspx

Læs:

”Bølger og vejr”

”Kulde og beklædning”

Svømmeveste:

http://www.sejlsikkert.dk/SikkerhedTilSoes.aspxà rednings- og svømmeveste.

 

 


Nye roere se her:

FRIGIVELSESKURSUS

2020

Dato ikke fastlagt

kl 9 til 12 i svømmehallen

resten af kurset afvikles i Ballen

søndag xx maj. og sandsynligvis de næste to onsdage kl 17-20.

Samt to klubaftner helst inden sommerferien.Kr 1.400,00


Prisen dækker kursusafgift og giver desuden resten af året medlemskab af Ollerup Havkajakforening med mulighed for

brug af kajakker og udstyr.

Kursusafgiften indbetales inden

kursusstart på konto nr:

Registrering: 0828 konto: 0003494012

På sidste kursusdag/aften

udstedes DGI roerbevis.


Tilmeld til

kasserer@olleruphavkajak.dk

Del siden med dine venner på -